Hieronta ja fysioterapia – keskusta

Fysioterapia

Tervetuloa fysioterapeutin vastaanotolle!

 Fit Hyvinkää – Villatehdas Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

 • Fit Hyvinkään fysioterapian ajanvaraus: 050 375 8962
 • Kimmo Pinola

Hyvinkää – Keskusta Uudenmaankatu 29, 05800 Hyvinkää

 • Fysioterapia ja hieronta Marjo Viikinkoski 040 351 1105

Riihimäki – Locomotion Hämeenkatu 23, 11100 Riihimäki

 • Fysioterapia ja hieronta Marjo Viikinkoski 040 351 1105

KELA -kuntoutukset ja kotikäynnit

 • Marjo Viikinkoski

Sähköpostimme ovat muodossa etunimi.sukunimi@hyvakunto.com

Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, edistää ja ylläpitää asiakkaan liikunta-, työ- ja toimintakykyä. Lisäksi fysioterapian tavoitteena on parantaa elämänlaatua sekä kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista. Fysioterapialla voidaan vaikuttaa kivun lievittämiseen, vammojen syntyyn ennaltaehkäisevästi sekä jo olemassa olevien tuki- ja liikuntaelin vammojen hoitoon ja kuntouttamiseen. Fysioterapiassa asiakkaalla itsellään on suuri rooli oman toimintakyvyn palauttamisessa ja ylläpitämisessä.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan sen hetkistä liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä mahdollisen kivun aiheuttamaa haittaa. Arvioinnin perusteella asetetaan kuntoutumisen tavoitteita ja arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, eli vaikuttavuutta aina asiakaslähtöisesti. Fysioterapiakäytännöt perustuvat näyttöön perustuvaan, eli tutkittuun tietoon. Näyttöön perustuva fysioterapia tarkoittaa parhaan saatavilla olevan tutkimuksellisen tiedon yhdistämistä fysioterapeutin kliiniseen työhön, eli arviointiin, ohjaukseen ja neuvontaan.

Hyvä Kunto ja Fit Kunto tarjoavat ammattitaitoisia kuntoutus-, terveys- ja hyvinvointipalveluja kaiken ikäisille. Toimipisteisiimme on esteetön kulku.

Fysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua joko lähetteellä tai ilman lähetettä.

Palvelut:

 • Fysioterapeuttinen tutkiminen ja neuvonta

 • Terapeuttinen harjoittelu

 • Manuaalinen terapia

 • Urheilufysioterapia

 • Kinesioteippaus

 • Leikkausten jälkeinen kuntoutus

 • Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

 • Maitland-fysioterapia

 • NDT- terapia

 • Vaikeavammaisten KELA kuntoutus

 • Fysioterapialähetteellä kuntosalin käyttöoikeus, 5 x fysioterapiaa = 4 viikkoa ilmaista saliharjoittelua, 10 x fysioterapiaa = 6 viikkoa ilmaista saliharjoittelua, 15 x fysioterapiaa = 8 viikkoa ilmaista saliharjoittelua

Tervetuloa fysioterapeutin vastaanotolle!

Fit Kunto Villatehtaan fysioterapeutit:

Kimmo Pinola: manipulatiivinen fysioterapeutti Maitland Concept, urheilufysioterapia, leikkausten jälkeinen kuntoutus, vammojen ennaltaehkäisy, kivunhoito (akuutti, krooninen), akupunktio

Keskustan ja Riihimäen Hyvän Kunnon fysioterapeutti:

Marjo Viikinkoski: neurologinen kuntoutus ja Kelan avokuntoutus, NDT- ja Bobath fysioterapeutti.

Geriatrinen Erityisosaajakoulutus, muistikuntoutusohjaaja