Fysioterapia

Tervetuloa fysioterapeutin vastaanotolle!

Hyvinkää, Keskusta Uudenmaankatu 29, 05800 Hyvinkää

 • Fysioterapia ja hieronta Marjo Viikinkoski 040 351 1105
 • Neurologinen kuntoutus, Kelan avokuntoutus, NDT- ja Bobath fysioterapeutti,<br
  Geriatrinen Erityisosaajakoulutus, muistikuntoutusohjaaja

KELA -kuntoutukset ja kotikäynnit

 • Marjo Viikinkoski sekä Sari Ukkonen

Sähköpostimme ovat muodossa etunimi.sukunimi@hyvakunto.com


Fysioterapia

Fysioterapian tavoitteena on ennaltaehkäistä, edistää ja ylläpitää asiakkaan liikunta-, työ- ja toimintakykyä. Lisäksi fysioterapian tavoitteena on parantaa elämänlaatua sekä kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista. Fysioterapialla voidaan vaikuttaa kivun lievittämiseen, vammojen syntyyn ennaltaehkäisevästi sekä jo olemassa olevien tuki- ja liikuntaelin vammojen hoitoon ja kuntouttamiseen. Fysioterapiassa asiakkaalla itsellään on suuri rooli oman toimintakyvyn palauttamisessa ja ylläpitämisessä.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan sen hetkistä liikkumis-, työ- ja toimintakykyä sekä mahdollisen kivun aiheuttamaa haittaa. Arvioinnin perusteella asetetaan kuntoutumisen tavoitteita ja arvioidaan asetettujen tavoitteiden toteutumista, eli vaikuttavuutta aina asiakaslähtöisesti. Fysioterapiakäytännöt perustuvat näyttöön perustuvaan, eli tutkittuun tietoon. Näyttöön perustuva fysioterapia tarkoittaa parhaan saatavilla olevan tutkimuksellisen tiedon yhdistämistä fysioterapeutin kliiniseen työhön, eli arviointiin, ohjaukseen ja neuvontaan.

Tarjoamme ammattitaitoisia kuntoutus-, terveys- ja hyvinvointipalveluja kaiken ikäisille. Toimipisteisiimme on esteetön kulku.

Fysioterapeutin vastaanotolle voi hakeutua joko lähetteellä tai ilman lähetettä.

Palvelut:

 • Fysioterapeuttinen tutkiminen ja neuvonta

 • Terapeuttinen harjoittelu

 • Manuaalinen terapia

 • Urheilufysioterapia

 • Kinesioteippaus

 • Leikkausten jälkeinen kuntoutus

 • Hyvänlaatuisen asentohuimauksen hoito

 • Maitland-fysioterapia

 • NDT- terapia

 • Vaikeavammaisten KELA kuntoutus

 • Fysioterapialähetteellä kuntosalin käyttöoikeus, 5 x fysioterapiaa = 4 viikkoa veloituksetonta saliharjoittelua, 10 x fysioterapiaa = 6 viikkoa veloituksetonta saliharjoittelua, 15 x fysioterapiaa = 8 viikkoa veloituksetonta saliharjoittelua

Tervetuloa fysioterapeutin vastaanotolle!

:::::::